Sprawy kancelaryjne prosimy realizować codziennie przed mszą św. w kaplicy. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefonicznych : 697 46 99 20

Duszpasterze

ks. Konrad Świstak
proboszcz parafii od 21.11.2010
tel. 697 46 99 20

ks. Piotr Skibniewski
wikariusz parafii od 31.07.2015

Chrzest Świety

Gdy chcesz, aby twoje dziecko wzrastało w łasce uświęcającej i miało udział w owocach Tajemnicy Zbawienia poproś o chrzest.
Chrzest może być podczas Mszy św. o godz. 12:00 w okresie letnim o 11:00 w 2 niedzielę miesiąca.

Jedno z rodziców musi przyjść do kancelarii parafii 2 tygodnie przed niedzielą, w którą ma być chrzest.

Trzeba przynieść ze sobą: - odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
- data ślubu i w której parafii był zawarty sakrament
- zaświadczenia z parafii chrzestnych (jeśli nie są z naszej), że mogą być chrzestnymi (nie można wybierać na chrzestnych osób, które oddaliły się od Kościoła i same nie przystępują do spowiedzi i Komunii św.)

W dniu uroczystości prosimy o przybycie do zakrystii 15 minut wcześniej przed rozpoczęciem Mszy św. w celu podpisania dokumentów.

Gdyby w czasie uroczystości dziecko płakało, można wyjść do zakrystii, by spokojnie zaradzić przyczynie płaczu.

I Komunia Święta

Bierzmowanie

Sakrament Małżeństwa

Gdy już zdecydowaliście, że chcecie iść przez życie razem...
i z nikim innym, tylko ze sobą...

Od 15.XI.1998 r. w związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich zmian w ustawodawstwie polskim, zaistniała w Polsce instytucja małżeństwa konkordatowego, a więc małżeństwa kanonicznego, które - po spełnieniu odpowiednich warunków - będzie pociągało za sobą również skutki przewidziane w prawie polskim.
W praktyce duszpasterskiej oznacza ona, że zasadniczo wszystkie małżeństwa kościelne winny mieć gwarantowane skutki cywilne, przewidziane prawem polskim. Może się to dokonać w dwojaki sposób:

a) poprzez zawarcie małżeństwa konkordatowego
b) poprzez uprzednie zawarcie małżeństwa cywilnego wobec kierownika urzędu stanu cywilnego, a następnie małżeństwa kanonicznego (w takim przypadku w urzędach parafialnych należy stosować dotychczasową procedurę i formalności wymagane do zawarcia małżeństwa).
Jeżeli nupturienci nie zawarli małżeństwa cywilnego, a chcą zawrzeć małżeństwo kanoniczne bez skutków cywilnych, sprawę należy przedstawić Ordynariuszowi miejsca, podając powody takiej decyzji nupturientów, celem uzyskania stosownej zgody.
Podobnie należy postąpić, jeżeli narzeczeni przyrzekają, że skutki cywilne dla swojego małżeństwa kanonicznego chcą uzyskać przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego dopiero po zawarciu małżeństwa w Kościele.

1. Zapowiedzi ślubu

3 miesiące (najpóźniej 1 miesiąc) przed planowanym terminem ślubu (datę i godzinę warto zarezerwować nawet wcześniej).
Jest to czas sprawdzania, czy małżeństwo może być ważnie zawarte, czy nie ma żadnych przeszkód nieusuwalnych.
Gdyby były usuwalne, należy je w tym czasie usunąć.

Przychodząc do kancelarii trzeba przynieść ze sobą:
- dowody osobiste,
- dokumenty konkordatowe z USC (ważne są 3 miesiące, od dnia wystawienia i mają wpisany termin upływu ich ważności w specjalnej rubryce. Nie można załatwiać w kancelarii parafialnej formalności związanych z małżeństwem konkordatowym, jeżeli termin ważności zaświadczenia już upłynął).
- metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu (ważne są 6 miesięcy),
- świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu),
- świadectwa ukończenia katechezy przygotowującej do małżeństwa,
- wdowcy - zaświadczenie o śmierci współmałżonka z parafii, w której odbył się pogrzeb.

2. Spisanie aktu ślubu
Narzeczeni zgłaszają się w tygodniu przed ślubem celem spisania aktu małżeństwa.
- zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,
- dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres).

Namaszczenie chorych

Udzielane jest:
+ w pierwszy piątek miesiąca w godzinach od 8:00
+ w razie choroby każdy chrześcijanin może wezwać kapłana telefon 697 46 99 20

Pogrzeb Katolicki i Sprawy Cmentarne

Gdy umiera ktoś bliski...
Dokumenty:

- karta zgonu od lekarza,
- akt zgonu z USC,
- informacja o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach.

Termin pogrzebu prosimy uzgadniać z księdzem w kancelarii lub telefonicznie 697 46 99 20. Pogrzeb sprawowany jest w Kaplicy pod Wezwaniem św. Józefa patrona dobrej śmierci . Wszelkich informacji związanych z kaplica i cmentarzem możemy uzyskać pod numerem telefonu: 660 57 36 71 (strona www http://grzegorzewscy.eu/ )