Categories Z życia parafii

Dziękujemy za pomoc w grodzeniu działki pod budowę kościoła

Składam serdeczne podziękowanie za pomoc w organizacji i grodzeniu działki pod budowę kościoła. Słowa wdzięczności kieruję do Pana Kazimierza Stefańskiego wraz z pracownikami za nieoceniony wkład pracy, dziękuje Panu Tomaszowi Belka, Teresie i Leszkowi Bojdo, Michaiłowi Serwik właścicielom tartaków, Panu Jakubowi Sputowskiemu -kierownikowi budowy, Panu Ryszardowi Imioła – geodecie, Marcinowi Amróz za plany do urzędu, Panom: Sławomirowi Sypuła, Bronisławowi Ambrozik, Wiesławowi Nagórskiemu, Andrzejowi Machnickiemu, Markowi Wilczyńskiemu, Lucjanowi Rodzik, Andrzejowi Rodzik, Andrzejowi Bogusławskiemu, Markowi Pietrzak, Leszkowi Pietrzyk, Sławomirowi Matuszczak za pomoc w grodzeniu działki.


W dniach 6-8 listopada 2023 roku grodziliśmy działkę pod budowę naszego kościoła.


Wróć do strony głównej