Sakrament Bierzmowania


8 maja 2018 był wyjątkowym świętem w życiu naszej parafii. Tego dnia młodzież przyjęła sakrament bierzmowania.„Przez sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie otrzymują jako niewysłowiony

Dar samego Ducha Świętego, który ich umacnia w szczególny sposób,

a naznaczeni znamieniem tego sakramentu w sposób doskonalszy wiążą się z Kościołem

i w ten sposób jeszcze ściślej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa,

do szerzenia i bronienia wiary słowem i uczynkiem.”                                                         – liturgia.wiara.pl
Uroczystości przewodniczył ksiądz biskup Wojciech Osial. Uczestnicy uroczystej Mszy Świętej otrzymali bogaty wykład na temat istoty sakramentu, wpływu jego przyjęcia na dalsze życie oraz istoty Darów Ducha Świętego. Jako sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, powinien być przyjmowany z całkowitą świadomością wartości, jakie wnosi w nasze życie i z przekonaniem o tym, że jesteśmy gotowi świadomie wyznawać, bronić i żyć według wiary. Bierzmowanie, często bagatelizowane w pogoni za medialną ‘modą’ na ‘oprawę komunijną’, jest aktem zwieńczenia tak zwanego „dzieciństwa duchowego”. Podobnie jak osiemnaste urodziny zwykłe być nazywanymi „wkraczaniem w dorosłość”, tak w wierze katolickiej Chrzest, Pierwsza Komunia Święta i kończące ten okres Bierzmowanie przygotowują nas do świadomego, ‘dorosłego’, wyznania wiary.

Najważniejszym etapem uroczystości jest namaszczenie przez biskupa olejem krzyżma na czole na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje jako dojrzały wyznawca Chrystusa. Darem sakramentu bierzmowania jest Duch Święty, który daje moc i radość bycia świadkiem Chrystusa w ludzkiej społeczności, a także różnorakie dary, które umożliwiają odpowiedzialną współpracę w budowaniu chrześcijańskiej wspólnoty i aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła.


Z całego serca życzymy naszej młodzieży wielu Łask Bożych, Obfitości Darów Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Matki Bożej Fatimskiej. Pamiętajcie, nigdy nie wstydźcie się tego kim jesteście, skąd pochodzicie i w kogo wierzycie. Mimo wielu przeciwności, nie zawsze bywa łatwo, ale warto, dobro wraca!


Zapraszamy do obejrzenia foto relacji z wydarzenia:

« 1 z 34 »