Categories Z życia parafii

Zaproszenie Biskupa Łowickiego na Uroczystość ku czci św. Wiktorii – Patronki Diecezji

Czcigodni Bracia Kapłani,

Umiłowane Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Diecezjanie, Dziewczęta i Chłopcy,

  1. Wiara wielki dar i skarb,

Zbliża się 11 listopada. Od wielu lat tego właśnie dnia diecezja Łowicka obchodzi Uroczystość swojej patronki – Świętej Wiktorii – dziewicy i męczennicy. Chcę zaprosić Was do Łowicza. Chcę razem z Wami modlić się o wiarę tak mocną, jaka wypełniała serce świętej Wiktorii. Bo wiara to wielki Boży dar, o który należy się modlić. Chcę abyśmy prosili o taką wiarę, która pozwoliła św. Wiktorii wytrwać do końca przy Chrystusie, pomimo samotności i cierpienia. Wiara to wielki skarb. Skarb, za który należy dziękować i o który należy dbać. Wiara daje nam nadzieję na życie po śmierci, na życie wieczne. Wiara jednak nie tylko daje szansę na szczęśliwą przyszłość, wiara nadaje nowy sens teraźniejszości. Ten kto naprawdę wierzy inaczej patrzy na świat, inaczej myśli, inaczej żyje. Inaczej, to znaczy, że patrzy oczyma Boga, ocenia sytuację, w której się znalazł z perspektywy kochanego przez Ojca dziecka. Czymże bowiem jest żywa wiara jeśli nie przyjaźnią z Bogiem już tu na ziemi. A przyjaciel Boga, to ktoś niezwykły, wyróżniony, ktoś żyjący na tym świecie, ale jakby nie z tego świata. Przyjaciel Boga to ktoś kto chce być świętym, dając w swoim życiu pierwszeństwo Bogu i Jego woli. Taka była św. Wiktoria.

  1. Św. Wiktoria wierna powołaniu aż po męczeństwo

Świętą Wiktorię nazywamy dziewicą i męczennicą. Męczennicą została dlatego, że chciała oddać swoje życie Jezusowi, a w czasach w których przyszło jej żyć, taki wybór był przez władzę i otoczenie nieakceptowany i niedopuszczalny. Ludzie żyjący obok niej mieli inne plany. Zapomnij o Bogu – mówili, Nie przesadzaj. Nie warto. Oddaj swoje życie człowiekowi, który cię pragnie. Zostań żoną i matką jego dzieci. Nie ważne, że go nie kochasz. Zapomnij o Jezusie i o Jego miłości. To prawda, że powołanie do małżeństwa jest dobre i piękne. Ale bywają inne powołania. Bywają inne zadania, jakie Bóg stawia przed ludźmi. Tego nie chcieli, a może nie potrafili zrozumieć ci, którzy uważali się za jej przyjaciół. Ponieważ św. Wiktoria trwała przy pragnieniu wypełnienia woli Pana Boga, deklarowana wcześniej miłość młodego rzymskiego patrycjusza przerodziła się w nienawiść do niej i do Tego, któremu chciała poświęcić swoje życie. Została uznana za niewierną, gdyż w tym czasie wiara chrześcijańska była zakazana przez cesarza rzymskiego, i ścięta mieczem za swoją wytrwałą postawę.

Dziś na drodze powołania do kapłaństwa czy życia zakonnego nie stają aż takie przeszkody tym niemniej ci młodzi, którzy usłyszeli głos Pana: Pójdź za Mną napotykają inne bariery. Próbuje się zagłuszyć to wołanie, pomniejszyć jego znaczenie, a niekiedy poddać pod wątpliwość racjonalność takiego wyboru. Metodą staje się niekiedy ironia, drwina bądź odrzucenie. Jak bardzo potrzeba w takich momentach bliskości ludzi życzliwych i silnej wiary, która pozwoli pokonać przeciwności.

  1. Troska św. Jana Pawła II o naszą wiarę

W tym roku, w sposób szczególny, wspominamy Pielgrzymkę papieża św. Jana Pawła II, którą 20 lat temu odbył do naszej diecezji. Było to 14 czerwca 1999 r. To co wtedy mówił w Łowiczu pozostaje dla nas i dla następnych pokoleń swego rodzaju testamentem, do którego należy wracać i dążyć do jego wypełnienia. Nasz wielki Rodak w swojej homilii powiedział m.in. o trzech środowiskach, które są szczególnie ważne w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Tymi uprzywilejowanymi środowiskami są: rodzina, Kościół i szkoła. Wychowanie to przekazywanie wartości, wiedzy i umiejętności kolejnym pokoleniom. Wśród tych wartości, o których przekazaniu nie można zapomnieć jest wiara, wiara w Boga i zaufanie do Niego.

Wiara, dar i skarb, o którym mówimy, potrzebuje wysiłku i troski, aby mogła wzrastać, dojrzewać i wzmacniać się. Wiara jest rzeczywistością dynamiczną. Nie jest dana raz na zawsze jako silna, niezawodna, nienarażona na osłabienie bądź utratę. Trzeba o nią dbać poprzez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego i czerpanie z łask obecnych w sakramentach świętych, szczególnie w sakramencie Eucharystii i Pokuty. Doświad­czenie Kościoła uczy jednocześnie, że dla umocnienia i rozwoju wiary potrzebne jest właściwe środowisko, wspólnota, która wymaga ale nie niszczy. Wspólnota, która mobilizuje i wspiera w realizacji poznanej woli Boga. Rodzina, parafia i szkoła, ta swoista triada miejsc życzliwych wychowaniu człowieka i rozwoju wiary jest przez papieża przywołana i przypomniana w Łowickiej homilii sprzed 20 lat.

Podkreślając fundamentalne znaczenie rodziny w wychowaniu i kształtowaniu dojrzałych chrześcijan św. Jan Paweł II, tak mówił do rodziców: Dobrze wiecie, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach stworzyć chrześcijańskie warunki potrzebne do wychowania dzieci. Musicie czynić wszystko, ażeby Bóg był obecny i czczony w Waszych rodzinach. Nie zapominajcie o wspólnej modlitwie codziennej, zwłaszcza wieczornej, o świętowaniu niedzieli i uczestniczeniu we Mszy św. niedzielnej. (…) Zachowujcie religijne zwyczaje i pielęgnujcie tradycję chrześcijańską. (…) Niech waszym największym pragnieniem będzie wychowanie młodego pokolenia w łączności z Chrystusem i Kościołem.

Do młodych zaś mówił z miłością i mocą: Przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem. Uczcie się poznawać coraz to nowe przedmioty. Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. (…) Z pomocą przychodzi wam sam Jezus Chrystus, który poświęcił całe swoje życie dla dobra innych. Ku Niemu kierujcie wzrok. Niech będzie obecny w waszych myślach, podczas waszych zabaw i waszych rozmowach. Z Nim winniście żyć w szczególnej przyjaźni. (…) Wiedzcie, że nie jesteście samotni. Towarzyszy wam Ktoś, kto nigdy nie zawodzi. Chrystus rozumie najtajniejsze pragnienia waszego serca. On czeka na waszą miłość i wasze świadectwo. Zwracając się do nauczycieli powiedział m.in.: Z uznaniem pragnę podkreślić trud jaki wkładacie w wychowanie młodego pokolenia. (…) Młodzi was potrzebują. Potrzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi (…) i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.

Św. Jan Paweł II wyraził swoją radość z wielkiej szansy, jaką dla poznania Chrystusa i rozwoju wiary młodego pokolenia, był powrót religii do szkoły. Wzywał do zaangażowania wszystkich odpowiedzialnych za to dzieło, aby Bóg był czczony, słuchany i kochany. Zwracam się do was bracia kapłani, oraz wszystkich zaangażowanych w kate­chizację – otwierajcie na oścież drzwi Kościoła, aby z jego ogromnego duchowego skarbca mogli czerpać obficie wszyscy, a zwłaszcza młode pokolenie.

Pokorna i wytrwała współpraca, trzech wspomnianych środowisk, w dziedzinie wychowania i przekazywania wiary daje nadzieję na harmonijny rozwój nowych pokoleń Polaków i naszej Ojczyzny.

  1. Ze św. Wiktorią idźmy za Jezusem

Moi Drodzy,

Zapraszam Was w poniedziałek 11 listopada do Łowicza. Uroczystą procesję z relikwiami naszej Patronki rozpoczniemy w kościele Świętego Ducha, o godzinie 10.00. Ulicami miasta przejdziemy do Bazyliki Katedralnej, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta. Naszym Uroczystościom będzie przewodniczył pochodzący z terenu diecezji Łowickiej, z parafii Bielawy Biskup Andrzej Przybylski z Częstochowy. Na naszej ziemi rodziła się i wzrastała jego wiara, tu pośród nas dojrzewało jego powołanie.

Zapraszam całe rodziny, katechetów i nauczycieli z uczniami i wszystkich, którzy pragną umocnić swoją wiarę oddając cześć św. Wiktorii.

Do zobaczenia w Łowiczu

Wasz Biskup

Wróć do strony głównej