Categories Z życia parafii

Zmarł o. Zbigniew Pisiałek

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację, że w nocy 21 lutego w szpitalu w Tomaszowie Mazowieckim zmarł o. Zbigniew Pisiałek – pasjonista, proboszcz parafii św. Pawła od Krzyża w Rawie Mazowieckiej.

Łączymy się w smutku i modlitwie z całą rawską wspólnotą oo. Pasjonistów i parafią św. Pawła od Krzyża.

Zbigniew Józef Pisiałek urodził się 18 lutego 1960 roku w Żarnowie (woj. Łódzkie). Ukończył szkołę podstawową oraz liceum w Łodzi. W tym czasie uczęszczał na katechezę do prowadzonej przez pasjonistów parafii Matki Bożej Bolesnej na Teofilowie, gdzie został też ministrantem. Po zdaniu egzaminu dojrzałości poprosił o przyjęcie do grona nowicjuszy Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (oo. Pasjonistów).
Po ukończeniu seminarium wyjechał na dalsze studia teologiczne do Rzymu, gdzie dnia 25 maja 1986 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk św. Jana Pawła II.
Po powrocie do Polski został skierowany do wspólnoty zakonnej w Łodzi, gdzie powierzono mu pracę formacyjną i wychowawczą w postulacie. Po czterech latach, w roku 1994 został mianowany przełożonym klasztoru w Warszawie i dyrektorem kleryków. W tym czasie pełnił też urząd konsultora prowincjalnego.
W roku 1998 XIII Kapituła Prowincjalna wybrała go na przełożonego prowincjalnego Polskiej Prowincji Pasjonistów pw. Wniebowzięcia NMP. Funkcję tę pełnił przez cztery lata.
Od roku 2002 do 2019 należał do wspólnoty zakonnej w Kieźlinach k. Olsztyna i pracował duszpastersko w parafii św. Rozalii, której był proboszczem od marca 2015 r. do czerwca 2019 r.
W roku 2013 uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W czerwcu 2019 roku został mianowany przełożonym klasztoru pasjonistów w Rawie Mazowieckiej i proboszczem parafii św. Pawła od Krzyża.

Wróć do strony głównej