Budujemy nasz dom

Kochani Parafianie,

Stajemy wspólnie u progu Roku Pańskiego 2019, który niesie ze sobą nowe nadzieje, plany i ufamy, że przy pomocy Bożej Opatrzności uda nam się je spełnić.

Także i nasza parafia wkracza w Nowy Rok z licznymi projektami i marzeniami: będziemy budować Dom Boży dla Naszego Króla. Od początku 2019 roku rozpoczynamy realizację tak długo i niecierpliwie oczekiwanego planu wznoszenia murów świątyni na terenie naszej parafii. To śmiałe i trudne dzieło.

 Dlatego w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 12.00 będziemy modlić się wspólnie w tej intencji, dziękując za miejsce, za wszelkie otrzymane dobra, które stały się udziałem każdego z nas – a także w intencji budowy, ofiarodawców i tych, którzy podejmą się fizycznego trudu wznoszenia naszej świątyni: specjalistów i rzemieślników. Pamiętać jednak należy, że wszystkie prace związane z realizacją projektu, począwszy od pozwolenia na budowę po materiały niezbędne, by wznieść mury świątyni, są bardzo kosztowne. Z  tego powodu w drugą niedzielę każdego miesiąca począwszy od stycznia 2019 roku na wszystkich mszach świętych ofiary zebrane na tacę przeznaczone będą na planowaną inwestycję. W ten sposób będą Państwo mogli wesprzeć tę szczytną inicjatywę. Ufam, że wspólnymi siłami uda nam się doprowadzić do powstania kościoła, który służył będzie nam, następnym pokoleniom i całej Ziemi Rawskiej i stanowić będzie trwały ślad-pamiątkę naszego życia. Jestem przekonany, że budowanie Domu Bożego jest darem i zaszczytem, ale i wysiłkiem, który wymaga włączenia się całej społeczności parafialnej, a przez to stanowić poniekąd będzie egzamin dojrzałości naszej wspólnoty. Niech, więc w tym dziele wspiera nas Pani Fatimska, święci Pastuszkowie i św. Jan Paweł II, którym zawierzamy budowę tej świątyni na chwałę Bogu i nas wszystkich.

Korzystając z okazji, pragnę poinformować, że do tej pory odbyło się wiele spotkań z Księdzem Biskupem, projektantami i przedstawicielami instytucji związanymi z budową kościoła. Ufam, że w dniu 21 listopada 2020 roku w 10. rocznicę erygowania parafii będziemy mogli wspólnie i uroczyście rozpocząć budowę naszej świątyni.

Niech nam w przedsięwziętym dziele Bóg błogosławi.

 

Z wyrazami wdzięczności i szacunku

Wasz ksiądz proboszcz

Ksiądz Konrad Świstak

Dla pragnących wesprzeć inicjatywę budowy kościoła, ofiarę można przekazać na rachunek
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Rawie Mazowieckiej. 

Numer konta 39 9291 0001 0057 9418 2000 0020