Categories Z życia parafii

List na Niedzielę Świętej Rodziny

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!

Liturgia dzisiejszej niedzieli zachęca nas do ufnego zawierzenia naszych rodzin Świętej
Rodzinie oraz do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Perykopa ewangeliczna o odnalezieniu
Jezusa przez rodziców w świątyni opowiada o relacjach, które łączyły Maryję, Józefa i Jezusa.
Rodzice odnaleźli bezpieczeństwo, radość szczęśliwej rodziny i pokój serca, gdy budowali
wzajemne więzi na Bogu. Święta Rodzina uczy nas czułej, odpowiedzialnej i ofiarnej miłości,
umiejętności słuchania, gotowości do pomocy i nieustannego poszukiwania Bożej woli w
codziennym życiu.

Małżeństwo chrześcijańskie nie opiera się wyłącznie na uczuciach i wzajemnej umowie.
Miłość jest wzniosła i piękna, ale też bywa zmienna i ulotna. Kobieta i mężczyzna w
sakramencie małżeństwa otrzymują pomoc od Boga: to co ludzkie i kruche zostaje
potwierdzone i wzmocnione Bożą łaską. Jakże budujący jest obraz pełnych szacunku dla siebie
małżonków, otwartych na życie i troszczących się o dzieci, którzy traktują rodzinę jak skarb i
dar od Boga. Godne uznania są również rodziny wielopokoleniowe. Jednak byłoby naiwnością
nie dostrzegać kryzysu małżeństwa i rodziny. Zasmucają rozpadające się małżeństwa,
przeróżne uzależnienia, ucieczka przed odpowiedzialnością, materializm i konsumpcjonizm.
Podważane są fundamenty rodziny, co uderza w samą istotę małżeństwa jako związku kobiety
i mężczyzny oraz lekceważona jest wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Rodzina
jest święta i kluczowa dla właściwego rozwoju człowieka, dlatego nie należy jej poddawać
eksperymentom społecznym lub wpływom współczesnych utopii. Warto więc przypomnieć
pewne podstawowe elementy nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny.

Cały list przeczytasz klikając w ten link>>>

Wróć do strony głównej