Categories Z życia parafii

Duchowe pielgrzymowanie

Dla osób, które nie mogą wyruszyć na XXVIII ŁPPM jest również możliwe duchowe uczestnictwo w pielgrzymce. Osoba, która nie może uczestniczyć w pełni w pielgrzymce, może przesłać swoje zgłoszenie przez formularz on-line wybierając w nim status DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE. Wpisuje swoje dane adresowe, na które po dokonaniu wpłaty wpisowego zostanie wysłany pakiet pielgrzyma oraz regulamin Duchowego Pielgrzymowania. Zapisy powinny dokonać się maksymalnie do 31 lipca, aby dać możliwość sekretariatowi wysłania pakietu drogą pocztową, jeszcze przed wyruszeniem pielgrzymki.

REGULAMIN PIELGRZYMOWANIA DUCHOWEGO

Forma Pielgrzymowania Duchowego jest skierowana szczególnie do osób starszych, chorych i tych, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w niej fizycznie.

Włączając się w Pielgrzymowanie Duchowe, należy spełnić następujące warunki:

Przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania;

W miarę możliwości uczestniczyć w Eucharystii i przyjąć Komunię Świętą w czasie trwania ŁPPM 6-14 sierpnia br.;

Każdego dnia odmówić część Różańca Świętego, modlitwę Anioł Pański i Apel Jasnogórski;

Wysłuchać lub odczytać konferencję przygotowaną na dany dzień pielgrzymowania;

Włączać do modlitwy osobistej intencje przewidziane na każdy dzień w Programie Duchowym ŁPPM;

Odbyć indywidualnie pielgrzymkę (jeśli jest to możliwe) do najbliższego sanktuarium od miejsca swojego pobytu;

Swoją chęć podjęcia Pielgrzymowania Duchowego przekazać do sekretariatu ŁPPM za pomocą formularza on-line lub prosząc o zapisanie duszpasterza w swojej parafii i po otrzymaniu wpisowego na konto ŁPPM zostanie wysłany na podany adres pocztowy pakiet Pielgrzyma Duchowego ŁPPM.

Bank Pocztowy
Nazwa: XXVIII ŁPPM
Nr konta: 63132015370676683030000003
Tytułem: Duchowy Pielgrzym XXVIII ŁPPM – Nazwisko i Imię

Z wyrazami należnego szacunku oraz pamięci w modlitwie w czasie XXVIII ŁPPM.

Przewodnik XXVIII ŁPPM ks. Tomasz Stępniak

 

Wróć do strony głównej