Kontakt

Duszpasterze:

Ks. Konrad Świstak – Proboszcz
Ks. Łukasz Blados – Wikariusz

Kancelaria parafialna czynna w dzień powszedni po mszy św. wieczornej – 18:40. W niedzielę i uroczystości kancelaria nieczynna.

Telefon kontaktowy: 697 46 99 20

e-mail: chrystuskrolparafia@gmail.com

Adres parafii:

Parafia Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
ul. Kazimierza Wielkiego 26
96-200 Rawa Mazowiecka

Kaplica:
Dom parafialny:

Konto bankowe parafii:

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 39 9291 0001 0057 9418 2000 0020

Sakrament chrztu świętego

Gdy chcesz, aby twoje dziecko wzrastało w łasce uświęcającej i miało udział w owocach Tajemnicy Zbawienia poproś o chrzest.
Chrzest może być podczas Mszy św. o godz. 12:00 w okresie letnim o 10:30.

Jedno z rodziców powinno zgłosić do kancelarii parafii na 3 tygodnie przed niedzielą, w którą ma być chrzest.

Dokumenty potrzebne do chrztu:

– odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
– data ślubu i w której parafii był zawarty sakrament,
– zaświadczenia z parafii chrzestnych (jeśli nie są z naszej), że mogą być chrzestnymi (nie można wybierać na chrzestnych osób, które oddaliły się od Kościoła i same nie przystępują do spowiedzi i Komunii św.)

W dniu uroczystości prosimy o przybycie do zakrystii 15 minut wcześniej przed rozpoczęciem Mszy św. w celu podpisania dokumentów.

Sakrament małżeństwa

Od 15.XI.1998 r. w związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich zmian w ustawodawstwie polskim, zaistniała w Polsce instytucja małżeństwa konkordatowego, a więc małżeństwa kanonicznego, które – po spełnieniu odpowiednich warunków – będzie pociągało za sobą również skutki przewidziane w prawie polskim.

Przygotowanie do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

3 miesiące przed planowanym terminem ślubu (datę i godzinę warto zarezerwować nawet wcześniej).

Przynosimy ze sobą do kancelarii:
– dowody osobiste,
– dokumenty konkordatowe z USC,
– metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu,
– świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu),
– świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
– wdowcy – zaświadczenie o śmierci współmałżonka z parafii, w której odbył się pogrzeb,
– dokładny adres i wiek świadków.

 

Sakrament namaszczenie chorych

Udzielane jest:
+ w pierwszy piątek miesiąca w godzinach od 7:45 przy odwiedzinach chorych
+ podczas rekolekcji
+ w święto chorych (wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – 11 lutego)
+ w razie choroby każdy chrześcijanin może wezwać kapłana telefon 697 46 99 20

Pogrzeb Katolicki i Sprawy Cmentarne

Potrzebne dokumenty:

– akt zgonu z USC – ksero,
– dokument dla zarządu cmentarza – ksero,
– informacja o przyjmowanych sakramentach.

Termin pogrzebu prosimy uzgadniać z księdzem w kancelarii lub telefonicznie 697 46 99 20.
Pogrzeb sprawowany jest w kaplicy pod wezwaniem św. Józefa patrona dobrej śmierci ul. Solidarności.
Wszelkich informacji związanych z kaplicą i cmentarzem możemy uzyskać pod numerem telefonu: 660 57 36 71.
Dokumentację cmentarza prowadzi parafia pw. NPNMP Pl. Piłsudskiego 9 (“Duży kościół”).