Categories Z życia parafii

List Biskupa Łowickiego na Adwent i Rok Duszpasterski 2021/2022

Posłani w pokoju Chrystusa

List Biskupa Łowickiego na Adwent i Rok Duszpasterski 2021/2022

Przewielebni Bracia Prezbiterzy i Diakoni,
Osoby Życia Konsekrowanego,
Siostry i Bracia w Chrystusie Panu,

Oto Bóg daje nam nową okazję ku wypełnieniu naszych pragnień i oczekiwań. Rozpoczynamy Adwent, w którym Pan przygotowuje nas na swoje przyjście w łaskach Świąt Bożego Narodzenia. On jednocześnie otwiera nasze serca i umysły na Jego powtórne objawienie w pełni chwały. Między tymi dwoma widzialnymi przyjściami Chrystusa, w dziejach i na końcu czasów, żyjemy teraz w Jego obecności. Jezus żyjący w swoim Kościele przynosi dobro i miłość, jeżeli tylko zechcemy przez wiarę i sakramenty przyjąć Jego dary. Dzisiaj rozpoczynamy nowy czas; czas jeszcze przed nami zakryty. Módlmy się dzisiaj wzajemnie za siebie, aby był to upragniony czas łaski (por. 2 Kor 6, 2).

PRZECZYTAJ List Biskupa Łowickiego na Adwent i Rok Duszpasterski 2021 2022 (kliknij i pobierz cały list w pdf)

 

 

Wróć do strony głównej