Categories Z życia parafii

Oświadczenie konferencji księży dziekanów diecezji łowickiej

Oświadczenie

konferencji księży dziekanów diecezji łowickiej

pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Andrzeja F. Dziuby,

Łowicz, 9 marca 2023 r.

 

Księża dziekani wraz z biskupem diecezjalnym w kontekście prowadzonej w ostatnim czasie kampanii medialnej, której celem jest umniejszenie osoby i dzieła, jakie pozostawił Polsce i całemu światu św. Jan Paweł II, wyrażają wdzięczność Ojcu Świętemu za utworzenie diecezji, niezapomnianą pielgrzymkę do Łowicza, świadectwo wiary i pełne ojcowskiej troski słowa wypowiedziane na łowickich błoniach.

Gremium dziekańskie mając w pamięci pontyfikat papieża Polaka pragnie podkreślić wartość Jego nauczania dla Kościoła powszechnego i naszej ojczyzny oraz wielką rolę, jaką św. Jan Paweł II odegrał w uwolnieniu się Polski spod jarzma komunizmu, tym samym otwierając drogę do upragnionej wolności.

Z wdzięcznością przyjęto Oświadczenie Przewodniczącego KEP z dnia 09 marca br. dotyczące osoby kard. Karola Wojtyły, oświadczenia różnych organizacji, osób wierzących i ludzi dobrej woli, którzy nie godzą się na deptanie autorytetu i dorobku, jaki pozostawił po sobie św. Jan Paweł II.

W czasie trwającego Wielkiego Postu ze smutkiem przywołujemy słowa Chrystusa z Ewangelii św. Marka: „tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony” (Mk 6,4). Zebrani na konferencji uznali za moralny obowiązek przypomnienie bogatego nauczania i świadectwa pięknego życia, jakie pozostawił nam i następnym pokoleniom nasz Wielki Rodak.

Wróć do strony głównej