Categories Ogłoszenia

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Wniebowstąpienie Pańskie 24/05/2020

  • W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończąca okres wielkanocny. Przygotowujemy się do tej uroczystości nowenną do Ducha Świętego każdego dnia codziennie 30 minut przed wieczorną mszą świętą.
  • Codziennie w maju gromadzimy się, aby uczcić Maryję, śpiewając litanię loretańską. Nabożeństwo w kaplicy dziś o godz. 16:30 w dzień powszedni o godz. 17:30.
  • W czwartek będziemy obchodzili kolejną rocznicę śmierci sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  • W przyszłą niedzielę puszka na KUL
  • Na prośbę Zarządcy rawskiego cmentarza informujemy, że ze nowa część cmentarza została już prawie w całości zagospodarowana grobami. Z tego względu czasowo nie będzie możliwości zakupu placu przez osoby żyjące. Trwają prace projektowa nad przystosowaniem dalszej części działki dla poszerzenia cmentarza. Potrzebujemy ziemi, aby podnieść poziom części terenu. Jeśli ktoś chciałby ofiarować ziemię to proszę w porozumieniu z Zarządcą cmentarza przywozić w wyznaczone miejsce. Prosimy nie „podrzucać nam” gruzu, betonów, itp. gdyż później będzie to bardzo utrudniało kopanie grobów.
  • Wyrażamy wdzięczność radnym, którzy podjęli inicjatywę, aby Rada naszego miasta uchwaliła Samorządową Kartę Praw Rodziny. Ufamy jako mieszkańcy, że na najbliższej Sesji taka Karta zostanie przyjęta. Jest ona bowiem wyrazem odpowiedzialności za to, aby chronić naturalną i podstawową komórkę życia społecznego jaką jest rodzina. Co jest także bardzo ważne dla wspólnoty Kościoła. Jest to tym bardziej ważne w roku św. Jana Pawła II – papieża rodzin.

ZAPOWIEDZI:

Tomasz Jarosław Firek z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Regnowie i Martyna Katarzyna Pastuszka z parafii tutejszej

Jarosław Piotr Kieszek z parafii tutejszej i Klaudia Zielińska z parafii św. Michała Archanioła
w Inowłodzu.

 

Wróć do strony głównej