Categories Z życia parafii

Witamy nowego księdza Wikariusza

Decyzją ks. bp. Andrzeja Franciszka Dziuby, ordynariusza Diecezji Łowickiej, nowym Wikariuszem naszej parafii został ks. Paweł Pawlak.

Witamy serdecznie księdza Pawlaka w naszej parafii z głęboką wiarą i nadzieją na doskonałą współpracę na rzecz naszej wspólnoty parafialnej. Jednocześnie polecamy go Waszej modlitwie.

Ksiądz Paweł Pawlak święcenia kapłańskie przyjął w 2016 roku z rąk ks. bp. Andrzeja Franciszka Dziuby. Przychodzi do naszej parafii z parafii pw. św. Macieja Apostoła w Bełchowie.

Fot. Gość Niedzielny Łowicz

Wróć do strony głównej