Categories Z życia parafii

„Bóg jest Miłością” Zaproszenie Biskupa Łowickiego na XXIV Łowicką Pieszą Pielgrzymkę Młodzieżową na Jasną Górę w dniach 6 – 15 sierpnia 2019

„Bóg jest Miłością”

Zaproszenie Biskupa Łowickiego

na XXIV Łowicką Pieszą Pielgrzymkę Młodzieżową

na Jasną Górę w dniach 6 – 15 sierpnia 2019

Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Uczestnicy Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę,

Kochani Bracia i Siostry, moi Diecezjanie,

Wakacje trwają w całej swej okazałości. Na pewno cieszycie się, iż nadszedł upragniony czas odpoczynku. Ufam, że – dokądkolwiek zaprowadziły Was letnie wędrówki – jest to odpoczynek z Bogiem i że pamiętacie o osobistym spotkaniu z Nim na modlitwie oraz o pełnym uczestniczeniu w niedzielnej Mszy Świętej. Bo jak przypomina nam dzisiaj Psalmista, że „Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu, zamieszka na świętej Górze Boga” (por. Ps 15, 1b – 2).

„U wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia” (Rdz 18, 1)
„Mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego” (Kol 1, 25) – dlatego zapraszam Was wszystkich, abyśmy podczas tej Eucharystii wspólnie wsłuchali się w to, co ma nam do powiedzenia Bóg. Oto w pierwszym czytaniu słyszymy, że „Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzy ludzkie postacie naprzeciw siebie. Widząc je u wejścia do namiotu, podążył na ich spotkanie” (Rdz 18, 1 – 2).

Warto przypomnieć, że namioty pasterzy w czasach Starego Testamentu najczęściej były wykonane z koźlej skóry. Dzięki swoim właściwościom zatrzymywały w nocy ciepło, zaś w ciągu dnia stanowiły schronienie przed upalnym słońcem. Ciekawa rzecz, iż poły namiotu uniesione w górę sprawiały, że ludzie siedząc u jego wejścia, zapewniali sobie poczucie świeżego powiewu wiatru, a tym samym mieli baczenie na znajdujący się w środku dobytek.

To bardzo piękny obraz, bo bliski naszym sytuacjom życiowym. Komu z nas nie potrzeba ochrony Bożej Opatrzności, kiedy pośród mroków nocy doświadczamy np. odejścia kogoś bliskiego, czy różnie układających się relacji z bliskimi albo też braku wystarczającej ilości środków finansowych? Komu z nas nie potrzeba schronienia przed skwarem ciągłego braku czasu, gonitwy za terminami albo prażeniem negatywnymi emocjami siebie i innych?

Troska o skarb wiary
W tych oraz wszystkich pozostałych sytuacjach potrzeba nam unieść poły namiotu naszego życia, usiąść u jego wnętrza i zapewnić sobie świeży powiew Ducha Świętego oraz zachować czujność w pielęgnowaniu skarbu wiary, którą złożył w nas Bóg.

To dokonuje się podczas Mszy świętej, kiedy słuchamy Słowa Bożego i karmimy się Ciałem oraz Krwią Jezusa Chrystusa. Możemy wówczas jak Abraham – dostrzec Boga, i widząc Go, podążać na Jego spotkanie, zarówno w trakcie Liturgii, jak i po Jej zakończeniu. Tylko potrzeba osobistej decyzji, gdyż nic i nikt nie zastąpi Cię w Twoim osobistym spotkaniu z Bogiem. Oczywiście Bóg uprzedza wszystko swoją łaską i wychodzi człowiekowi zawsze naprzeciw, ale człowiek – każdy z nas – potrzebuje odpowiedzieć Panu Bogu i zrobić krok w Jego kierunku.

O tym przypomniał nam papież św. Jan Paweł II, kiedy 20 lat temu przybył do Łowicza. To tu, w stolicy diecezji, w dniu 14 czerwca 1999 roku zaznaczył – zwracając się do rodziców, że „nie jest łatwo w dzisiejszych czasach stworzyć chrześcijańskie warunki potrzebne do wychowania dzieci. Musicie czynić wszystko, aby Bóg był obecny i czczony w waszych rodzinach. Nie zapominajcie o wspólnej codziennej modlitwie, zwłaszcza wieczornej; o świętowaniu niedzieli i uczestniczeniu we Mszy świętej niedzielnej. Jesteście dla swoich dzieci pierwszymi nauczycielami modlitwy i cnót chrześcijańskich i nikt was w tym nie może zastąpić. Zachowujcie religijne zwyczaje i pielęgnujcie tradycję chrześcijańską, uczcie dzieci szacunku dla każdego człowieka. Niech waszym największym pragnieniem będzie wychowanie młodego pokolenia w łączności z Chrystusem i Kościołem”.

„Bóg jest Miłością” (1 J 4, 8.16)
W duchu posłuszeństwa słowom Proroka naszych czasów i dobrej woli współpracy z rodzinami oraz szkołą, a także chęci wspierania ich wysiłków „wychowania młodego pokolenia w łączności z Chrystusem i Kościołem”, zapraszam do udziału w XXIV Łowickiej Pieszej Pielgrzymce Młodzieżowej na Jasną Górę. W tym roku przyświecać będzie nam hasło „Bóg jest Miłością”, które towarzyszyło również Papieżowi Polakowi 20 lat temu w czasie pielgrzymki do Ojczyzny.

Warto, być może po raz kolejny, a być może dla wielu po raz pierwszy, dołączyć do tej wyjątkowej wspólnoty w drodze. Warto, by tak jak Abraham, w swojej najgorętszej porze dnia, poprzez uczestnictwo w pielgrzymce, dostrzec naprzeciw siebie Boga oraz bliźniego i wyjść Im na spotkanie. Jestem przekonany, że Bracia i Siostry, którzy od kilku czy kilkunastu lat przemierzają szlaki ŁPPM na Jasną Górę, niejednokrotnie sami doświadczyli, ale też pozwolili innym przekonać się o tym, że „Bóg jest Miłością”, np. w ludziach przyjmujących pątników pod swój dach i dzielących się z nimi chlebem oraz cząstką własnego życia.

„Bóg jest Miłością” w osobach spotkanych w trakcie drogi, z którymi odtąd idzie się ramię w ramię, nie tylko na pielgrzymim szlaku, ale w codziennych relacjach braterstwa i przyjaźni. „Bóg jest Miłością” w każdej razem zanoszonej przez ręce Czarnej Madonny modlitwie, śpiewie na chwałę Pana, konferencji czy odpoczynku, podczas którego trudno nie podzielić się sobą i nie przyjąć drugiego człowieka jako daru. „Bóg jest Miłością” w kapłanach, siostrach i braciach zakonnych, klerykach, a także w służbach pielgrzymkowych oraz we wszystkich ludziach dobrej woli. Bo to w bardzo dużej mierze dzięki ich obecności i posłudze czujesz się bezpiecznie fizycznie oraz duchowo.

Drogi Młody Przyjacielu,

„Być może martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego” (Łk 10, 42) – powiedział Ci w dzisiejszej Ewangelii Jezus. Dlatego jeszcze raz zapraszam Cię osobiście do współtworzenia XXIV Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę w dniach od 6 do 15 sierpnia 2019 roku. Bez Ciebie pielgrzymka będzie uboższa. Bez Ciebie ktoś może się nie przekonać o tym, że Bóg Go kocha, i być może Ty sam pozbawisz się szansy na przeżycie prawdy, że „BÓG JEST MIŁOŚCIĄ”!

W oczekiwaniu na wspólne doświadczenie miłości Boga i bliźniego na pielgrzymim szlaku, z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ ANDRZEJ FRANCISZEK DZIUBA

Łowicz, dnia 14 czerwca 2019

WSZYSTKIE INFORMACJE O ŁPPM ZNAJDZIECIE POD TYM LINKIEM>>>>

Wróć do strony głównej