Categories Z życia parafii

Modlitwa o beatyfikację ks. Wacława Zienkowskiego

W tym roku mija 80 lat od męczeńskiej śmierci w niemieckim obozie w Sachsenhausen ks. Wacława Zienkowskiego (+5 sierpnia 1940 r.), który był proboszczem i dziekanem rawskim. Ten zasłużony dla całej rawskiej społeczności kapłan mógł być uwolnionym, ale poszedł jako Dobry pasterz z aresztowanymi parafianami na śmierć. Rozpoczęto ostatnio modlitwy o Jego beatyfikacje. Jej tekst znajduje się na przygotowanych obrazkach. Zachęcam do pobrania tych obrazków i odmawiania modlitwy. Parafia „Dużego kościoła” w Rawie Maz. szuka także świadectw o życiu tego kapłana oraz pamiątek z nim związanych.

 

MODLITWA PRZYNIESIE OWOCE

Ksiądz Wacław Zienkowski (1885 -1940)

Dziekan i proboszcz rawski: maj 1932 – czerwiec 1940

Urodził się w Warszawie 8 lipca 1885 roku jako syn bibliotekarza Stefana Wincentego Zienkowskiego i Józefy z Kosińskich. Przybył do Rawy z Lubochni w maju 1932 roku. aby objąć stanowisko proboszcza i dziekana. Był człowiekiem niezwykle skromnym i pobożnym. „… zawsze pomagał biednym rodzinom, głodnym dzieciom, a sam chodził w obszarpanej sutannie…”. W Księdze wizytacji zapisano: „od objęcia parafii przez ks. Zienkowskiego wszystkie księgi prowadzone są wzorowo, niedawno odnowiono kościół wewnątrz, przeprowadzono instalację elektryczną, położono 150 m2 posadzki terakotowej, odnowiono wewnątrz plebanię, założono sad owocowy oraz zakupiono nowe sprzęty kościelne”.
Rawa była ostatnią parafią księdza Zienkowskiego. Pozostawił tu po sobie jak najlepszą pamięć, co potwierdzają do dziś żyjący parafianie. W 1939 roku od pierwszego dnia II wojny światowej ksiądz Zienkowski był świadkiem męczeństwa naszej Ojczyzny. Pod ścianą dawnego kolegium jezuickiego zajętego przez wojsko niemieckie rozstrzelano 10 września czterdziestu mieszkańców Rawy. Księża musieli opuścić budynek plebanii i zamieszkać w kamienicy po drugiej stronie placu. Przy świątyni niemiecki okupant urządził obóz jeniecki, a w sąsiedztwie kościoła odgrodzono getto – dzielnicę żydowską. Ksiądz Zienkowski podjął współpracę z polskim podziemiem
i pomagał w ucieczce żołnierzom z obozu, ratował też Żydów.
Podczas przesłuchania gestapowiec oferował księdzu uwolnienie, wtedy on zapytał, czy zostaną uwolnieni także razem z nim aresztowani jego parafianie. Usłyszał w odpowiedzi: „Tylko TY”. Wtedy ks. Zienkowski odpowiedział: „Tam gdzie owce, tam i pasterz”. Wywieziony do Niemiec zginął męczeńską śmiercią 5 sierpnia 1940 roku w obozie w Sachsenhausen.

Modlitwa o beatyfikację ks. Wacława Zienkowskiego

Boże w Trójcy Jedyny! Bądź uwielbiony za wszelkie dobro, jakim obdarzyłeś sługę Twego – kapłana Wacława Zienkowskiego, który pozostawił nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, a poprzez ofiarę z życia i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Boże, źródło wszelkiej świętości! Prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich błogosławionych. Wejrzyj Panie na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla Imienia Twego i ku czci Niepokalanej Maryi. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Pokornie Cię błagam, za wstawiennictwem Twego Sługi księdza Wacława Zienkowskiego, udziel mi tej łaski, o którą Cię pokornie proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Za zgodą Kurii Diecezjalnej Łowickiej. Łowicz, 30.07.2020 r., L.dz. 1006/2020,.Ks. prał. Wiesław Wronka Wikariusz Generalny

Informacje o otrzymanych łaskach za wstawiennictwem ks. Wacława Zienkowskiego, prosimy przesyłać na adres: Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Pl. Piłsudskiego 9, 96-200 Rawa Maz.

Wróć do strony głównej