Categories Z życia parafii

OBRZĘD ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH W RODZINIE

W dniu ślubu połączyliśmy się nierozerwalnym węzłem sakramentu małżeństwa. Wspólnie módlmy się
do Pana Boga o dalsze łaski i błogosławieństwa dla naszego małżeństwa (i o umocnienie wiary dla
naszych dzieci). Jak w dniu ślubu, wezwijmy teraz pomocy Ducha Świętego.

/Wspólnie śpiewa się bądź odmawia hymn do Ducha Świętego „Veni Creator”/

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.

Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal

I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

ODNOWIENIE PRZYSIĘGI MAŁŻEŃSKIEJ

/Po hymnie małżonkowie podają sobie prawe ręce. Wspólnie recytują oni słowa odnowienia przysięgi
małżeńskiej/

W OBLICZU BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO * ODNAWIAM DZIŚ
MOJĄ PRZYSIĘGĘ MAŁŻEŃSKĄ * I ŚLUBUJĘ PONOWNIE *
żony mówi: TOBIE, MÓJ MĘŻU *
mąż mówi: TOBIE, MOJA ŻONO *
MIŁOŚĆ OFIARNĄ I UCZYNNĄ. * ŚLUBUJĘ CI DOCHOWAĆ
WIERNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ * I DO CIEBIE TYLKO NALEŻEĆ *
DUSZĄ I CIAŁEM * PRZEZ CAŁE MOJE ŻYCIE. * ŚLUBUJĘ * ŻE
NASZE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE * BĘDZIE UCZCIWE * ŻE
KIEROWAĆ NIM BĘDZIE PRAWO BOŻE * I OFIARNY DUCH
RODZICIELSKI * ŚLUBUJĘ CI RÓWNIEŻ, * ŻE CIĘ NIGDY NIE
OPUSZCZĘ * W SZCZĘŚCIU I NIESZCZĘŚCIU, * W ZDROWIU I
CHOROBIE, * ŻE RAZEM WE DWOJE * PÓJDZIEMY DALEJ PRZEZ
ŻYCIE * AŻ DO ŚMIERCI. * TAK MI DOPOMÓŻ * PANIE, BOŻE
WSZECHMOGĄCY, * W TRÓJCY JEDYNY * I WSZYSCY ŚWIĘCI.

/Po tych słowach odnowienia przysięgi małżeńskiej, małżonkowie mogą wspólnie z dziećmi
odmówić orację dziękczynną/

Panie, Boże i Stworzycielu, błogosławimy i wychwalamy Twoje imię. Na początku stworzyłeś
mężczyznę i kobietę, aby mogli wejść w komunię życia i miłości. Ty również pobłogosławiłeś związek
naszego małżeństwa, aby stał się znakiem związku Chrystusa z Jego Kościołem. Spojrzyj dziś łaskawie
na nas. Pośród radości i trudów ich życia zachowaj nasz związek w jedności. Odnów nasze przymierze
małżeńskie. Pomnóż w nas miłość i umocnij więzi pokoju, tak abyśmy otoczeni swoimi dziećmi mogli
zawsze cieszyć się z daru Twego błogosławieństwa. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Kliknij i przeczytaj więcej TUTAJ>>>

Wróć do strony głównej