Categories Z życia parafii

Przedłużony czas Komunii św. wielkanocnej

Ordynariusz diecezji bp Andrzej F. Dziuba wydał dekret przedłużający czas przyjmowania Komunii św. wielkanocnej.

W czasie Wielkiego Postu i okresu wielkanocnego świątynie były niemal puste. Mimo starań kapłanów i wiernych nieliczni udali się do spowiedzi, uczestniczyli w nabożeństwach i Eucharystiach.

Biskup Dziuba, w trosce o wiernych diecezji łowickiej, wydał dekret przedłużający czas przystępowania do Komunii św. wielkanocnej do 14 września br.

Poniżej przedstawiamy treść dekretu ordynariusza diecezji:

DEKRET BISKUPA ŁOWICKIEGO
przedłużający czas Komunii Świętej wielkanocnej

“W związku z sytuacją pandemii koronawirusa utrudniającą realizację przykazania kościelnego nakładającego obowiązek przystąpienia do Komunii Świętej w okresie wielkanocnym przedłużam czas Komunii wielkanocnej w Diecezji Łowickiej do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do dnia 14 września 2020 roku. Przyjęcie Komunii Świętej wielkanocnej w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika. Wszystkich, którzy nie wypełnili jeszcze tego obowiązku, gorąco proszę o przystąpienie do spowiedzi i Komunii Świętej. Kapłanów proszę o stworzenie szerokich możliwości przy­stąpienia do spowiedzi.

Dziękuję wszystkim kapłanom, osobom życia konsekrowanego, kate­che­tom oraz służbom medycznym i sanitarnym za pełną poświęcenia służbę bliźnie­mu w czasie epidemii.

Zachęcam do modlitwy w intencji osób chorych i ustania epidemii.

+ Andrzej Franciszek Dziuba
Biskup Łowicki”.

Wróć do strony głównej